Điền Yên | 田烟

☆*✲゚*。 Một khu vườn tĩnh lặng ngát hương 。*゚✲*☆

TÂY XUẤT NGỌC MÔN


Featured · Leave a comment

MƯỜI HAI NĂM, KỊCH CỐ NHÂN


Featured · Leave a comment

Giới thiệu blog


  Hai chủ nhà: Điền Yên (aka Bách Hợp) và Thanh Sam Khách (aka A Lãng)

Featured · Leave a comment

Danh sách truyện chờ đọc (liên tục cập nhật)


Phải ghi lại kiểu này cho đỡ quên. Hu hu. Ước gì  ngày dài gấp đôi để được đọc sách. Sách giấy (95) Lang Gia Bảng 1 2 3 Trâm … Continue reading

Featured · 4 Comments

LỜI NGUYỀN CỦA NGƯỜI CÁ


April 17, 2019 · Leave a comment

TƯỢNG THẦN SỤP ĐỔ


April 17, 2019 · Leave a comment

KHI THIÊN THẦN SỢ HẢI


April 17, 2019 · Leave a comment

NHƯ HOA NHƯ SƯƠNG LẠI NHƯ GIÓ


April 5, 2019 · Leave a comment

CHIẾC BẬT LỬA VÀ VÁY CÔNG CHÚA


April 5, 2019 · Leave a comment

HẢI YÊU


April 5, 2019 · Leave a comment

TRÒ CHƠI CẤM 1: TRÒ CHƠI CẤM


March 31, 2019 · Leave a comment

TRÒ CHƠI CẤM 2: CẠM BẪY


March 31, 2019 · Leave a comment

TRÒ CHƠI CẤM 3: CỰU THẦN


March 31, 2019 · Leave a comment

TRÒ CHƠI CẤM 4: DỊ GIỚI


March 31, 2019 · Leave a comment